Naxçıvan Xanlığının Döyüş bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

Naxçıvan Xanlığının Dövlət bayrağı (1747-1828-ci illər)

Bayraq haqqında məlumat

Kəngərli süvari dəstəsinin döyüş bayrağı və döyüşçüsünün maketi

Bayraq haqqında məlumat

1922-ci ilə aid Naxçıvan İctimai Şuralar Cümhuriyyətinin bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1926-cı ilə aid Naxçıvan İctimai Şuralar Cümhuriyyətinin bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1927-ci ilə aid Naxçıvan Sosialist Şuralar Cümhuriyyətinin bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1937-ci ilə aid Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1940-cı ilə aid Naxçıvan Avtonom Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1945-ci ilə aid Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1956-cı ilə aid Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

1981-ci ilə aid Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı

Bayraq haqqında məlumat

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 17 noyabr 1990-cı il tarixli birinci sessiyasında qəbul olunmuş Dövlət Bayrağının fotoşəkli

Bayraq haqqında məlumat