1945-ci ilə aid Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı - 1945-ci ildə Azərbaycan dilində “avtonom” sözünün “muxtar” sözü ilə əvəz edilməsindən sonra bayraqdakı “ASSR” abreviaturası bayrağın üzərində “MSSR” şəklində əks olunmuşdu.